Pygeum Africanum Faydaları

Pygeum (Pygeum Africanum), Orta ve Güney Afrika’nın yükseklerinde bulunan ve yapraklarını hiç dökmeyen ağaç cinslerindendir. Pygeum ekstresi,  1960’lardan bu yana Avrupa’da,  benign prostat hiperplazisi tedavisinde kullanılmıştır ve şu anda Fransa’da bu hastalık için en sık kullanılan tedavilerdendir. Kabuğunun ekstresi İtalya’da Pigenil; Fransa’da ise, Tadenan marka adı altında pazarlanır ve geleneksel Afrika tıbbındaki doğal formu halinde yaygın olarak kullanılır. Fransa’da, Pygeum africanum özü prostat büyümesi tedavisinde birincil yöntem haline gelmiştir. Ama bunun tam da tersi olarak, diğer batılı ülkelerde ameliyat genellikle ilk seçenek olarak yer alır.

Pygeum Africanum Faydaları ve Araştırmalar

İn vitro ve in vivo çalışmalar, Pygeum ekstresinin,  androjen reseptörüne karşı olduğunu göstermektedir, ve prostat kanseri hücrelerine karşı antiproliferatif ve apoptotik etkilerini ortaya koymaktadır. Klinik çalışmalar ise, BPH ile ilişkili üriner semptomlarda iyileşme göstermektedir.

Pygeum kabuğu, prostattaki  prostaglandin üretimini baskılayarak  anti-inflamatuar etki gösteren beta-sitosteroller gibi fitosterollerin de dahil olduğu pek çok yararlı bileşenleri içerir. Diğer Pygeum bileşenleri arasında, prolaktin seviyelerini azaltan ferulik esterler ve enflamasyonda rol oynayan enzimi inhibe eden, ödemi azaltan pentacyclic triterpenler de vardır.  Bilim adamları bu fitokimyasalların birlikte çalışarak  benign prostat hiperplazisi ile ilişkili yapısal ve biyokimyasal değişikliklere karşı yararlı olduğuna inanmaktadır.

Pygeum izole edilen bileşiklerden Atraric asit ve N-bütilbenzen-sülfonamid, prostat hastalıklarının gelişiminde önemli bir rol oynayan androjen reseptörünün antagonistleri olarak tespit edilmiştir. Pygeum, benign prostat hiperplazisine katkıda bulunabilen prostat hücrelerinin aşırı büyümesini önlemeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, Pygeum’un, bu işlemi, benign prostat hiperplazisinin gelişimi ile ilintili olan biyokimyasal işaretçi temel fibroblast büyüme faktörünü inhibe ederek yaptığını düşündürmektedir.

Bir laboratuar çalışmasında, Pygeum ekstresi, farelerden alınmış temel fibroblast büyüme faktörü inhibisyonu ile kısmen aracılık eden prostat hücreleri üzerinde anti-proliferatif bir etki göstermiştir. Journal of Cellular and Molecular’da yayınlanan yeni bir çalışma, bir Pygeum fitokimyasalı olan atraric asitin, prostat bezinin büyümesini kontrol eden ligand aktivasyonlu insan androjen reseptörünü (AR) engellediğini ortaya koymuştur.  Aynı araştırma grubu, Pygeum’daki bir başka bileşik olan N-butylbenze-sülfonamit’in  (NBBS) progesteron reseptörü (PR)  gibi, androjen reseptörünü de inhibe ettiği gerçeğini gözler önüne sermiştir.  NBBS, androjen reseptörüne bağlanıp, onun hücre çekirdeği ile yer değiştirmesini engelleyerek  endojen PSA ekspresyonu ve insan prostat kanseri hücrelerinin büyümesini baskılar.

Avrupa’nın birçok bölgesinde, benign prostat hipertrofisi (BPH) tedavisinde,  bitkisel takviyeler, standart tıbbi tedavi olarak kabul edilir. Afrika ağacının kabuğundan elde edilen bir ekstre olan Pygeum, Almanya, Fransa ve İtalya’da BPH terapisinde bir tedavi olarak onaylanmıştır. Son 25 yıl içinde yayınlanmış kontrollü çalışmalar Pygeum’un,  hafif veya orta şiddette BPH sorunu olan erkekler üzerinde güvenli ve etkili olduğunu göstermiştir.  Bu çalışmalarda, günde iki kez,  50-100 mg arası Pygeum ekstresi (toplam % 13 sterol içeren standart) kullanılmıştır.

Avrupa’da çok merkezli bir çalışmada, hafif – orta şiddette, benign prostat hiperplazisi olan 85 erkeğe iki ay boyunca 50 mg. pygeum verildi. Bu çalışmaya katılanlar, Uluslararası Prostat Semptom Skoru’nda % 40 azalma göstermişlerdi, bu; benign prostat hiperplazisinin semptom şiddetinde öznel bir değerlendirme idi. Ayrıca, Pygeum takviyesi alan erkekler, gece idrara çıkma (noktüri) sıklığında% 32 azalma ve yaşam kalitesinde% 31 iyileşme bildirilmiştir. Pygeum tedavisinin sona ermesinden sonra, hastalar bir ay boyunca takip edildi. Pygeum tedavisinden elde edilen faydalar, bu tedavisiz dönemde bile devam etti.

Daha büyük bir plasebo-kontrollü, çift-kör çalışmada, 263 erkek, 6 boyunca günlük 100 mg. pygeum, veya plasebo kullanmıştır. Pygeum grubu,  idrar akışında % 17,2 iyileşme, rezidüel mesane hacminde % 24,5 düşüş, noktüride %31 azalma, ve günlük idrara çıkma sıklığında %19.4 düşüş göstermiştir. Genel olarak, Pygeum grubu % 66 gelişme göstermiş, bu rakam plasebo grubu için sadece% 31’de kalmıştır.

Pygeum aynı zamanda, prostatta ya da prostatitiste, iltihabı tedavi etmek için kullanılmıştır. Prostatitis, enfeksiyöz veya bulaşıcı olmayan nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Ve bu idrar sıklığı, sıkışma hissi veya ağrı gibi belirtilere neden olabilir. Küçük bir ön çalışmada, kronik prostatit ya da BPH olan erkeklere,  60 gün boyunca günde 200 mg Pygeum ekstresi verildi. Sonuç olarak da,  prostat ve idrar yollarının semptom ve laboratuvar değerlendirmelerinde gelişmeler görüldü. Bu çalışmada kullanılan ekstre,  % 14 beta-sitosterol ve% 0.5 n-Docosanol içeren standart idi. Pygeum kabuğu ekstresi alan erkekler, tedavi öncesi ve sonrasında, hormon düzeyleri ya da gece penil sertlik arasında anlamlı bir farklılık olmamasına karşın, cinsel fonksiyonlarda anlamlı bir iyileşme gözlemlediler.

Bir klinik çalışmada, kronik prostatit tanısı taşıyan 47 hastaya,  beş-yedi hafta boyunca günde 100 mg. Pygeum verilmişti. Hastaların % 89’u semptomlarla ilgili tam remisyon bildirilmiştir. 2002 yılında, 18 çalışma ile ilgili incelemenin yayınlandığı “Cochrane Database of Systematic Reviews” dergisi, pygeum’un etkisi ile plaseboyu karşılaştırmıştır. Bu çalışmalar toplamda1.562 erkeği içermiş ve çalışmaların uzunluğu 30-122 gün yelpazesinde ortalama 64 gün sürmüştür. Pygeum kullanan erkeklerin, plasebo kullananlara oranla üriner semptomlarda orta büyüklükte bir gelişme yaşadığı kayıtlara geçmiştir.

Pygeum, hem sperm üretimini hem de spermin kalitesini geliştirir. Pygeum africanum bitkisi, erkek doğurganlığında; özellikle prostatik salgıların azaldığı vakalarda etkili bir tedavi yöntemi olabilir. Pygeum ekstrelerinin alkalin fosfataz etkinliğini arttırdığı görülmüştür. Bu da meni sıvısının uygun pH değerinin korunmasına ve total prostat salgılarının artmasına yardımcı olur.  Sperm hareketliliği, kısmen prostat sıvısının pH değeri ile ilgilidir. Eğer Pygeum prostatik sıvının pH değerini yükseltirse, optimal sperm hareketliliği geliştirme ve korunmasında bir rolü olabilir.

Pygeum,  prostat salgılarını arttırır ve seminal sıvı kompozisyonunu geliştirir.  Özellikle, azalmış prostat salgısı sorunu yaşayan erkeklere uygulanan Pygeum tedavisi, toplam seminal sıvı düzeylerinın yükselmesinin yanı sıra,  alkali fosfataz’ın (seminal sıvının uygun pH düzeyini koruyan önemli bir enzim) ve proteinin artışına yol açmıştır. Pygeum’un,   alkalin fosfataz aktivitesi seviyesinin düşük olduğu vakalarda (en az 400 IU / cc) çok etkili olduğu görülmüş ve iltihap veya enfeksiyona (örneğin, beyaz kan hücreleri veya IgA yokluğu gibi) dair herhangi bir kanıta rastlanmamıştır. Menide IgA eksikliği, klinik başarı adına iyi bir göstergedir. Çalışmalardan birinde, menide IgA eksikliği gösteren hastalarda alkali fosfataz 265’den 485 IU/cc’ye yükselmiştir. Bunun tersi olarak IgA’ya sahip denekler sadece 213’den 281 IU/cc gibi ortalama bir yükselme sergilemiştir.

Nasıl Kullanılır?

Pygeum bitkisi standart preparat olarak, Tadenan ve Pigenil adıyla mevcuttur.  Benign prostat hipertrofisi ile ilgili yapılan klinik çalışmalarda,  25 ila 200 mg günlük dozlar kullanılmıştır. Pygeum olağan dozu, günde iki kez 50 mg (bazen 100 mg günde iki kez) %14 triterpen ve % 0.5 n-Docosanol içeren standarttır. Günde bir kez alınan 100 mg’lık dozun da, en yaygın doz olan günde iki kez alınan 50 mg kadar etkili olduğu görülmektedir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php