Beta Glukan Nedir?

Beta Glukan Nedir? Ekmek mayası mantarından elde edilen, doğal ekmeğin kabuklarında da yer alan beta glukanla ilgili yapılan araştırmalar bu maddenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini göstermektedir. Bağışıklık sisteminin gücünü hücresel düzeyde artırıcı etki gösterir. Mayo Klinik, Harvard ve Johns Hopkins Üniversitelerinde yapılan araştırmalar beta glukanın bağışıklığı kuvvetlendirici etkisini onaylamıştır.

Beta glukan, (1,3) Beta glukan, (1,4) Beta glukan ve (1,6) Beta glukan; bir molekül kümesi şeklinde açıklanmaktadır. Kimse, kesin olarak türevler arasındaki farklılığı bilmese de, her bir tip için araştırma mevcuttur.

Beta Glukan Ne İşe Yarar?

•  Beta glukan, bağışıklık yanıtı, makrofaj ve dendrik bağışıklık hücreleri yoluyla, bir çok terapik etkiyi güvenle yoğunlaştırabilen, bilimsel olarak kanıtlanmış biyolojik düzenleyicidir. Glukanlar yıllarca, bu bağışıklık arttırıcı içerikleri yüzünden araştırma altına alınmışlar, özellikle makrofaj bağışıklık hücrelerini aktive etme becerileri ile ilgili; sırası ile, T hücreleri, NK hücreleri, belli sitokinler incelenmiştir.  Klinik çalışmalar, beta-(1.3/1.6)-glukan’ın makrofajlar ve nötropiller de dahil olmak üzere bağışıklık sisteminin kilit hücrelerini aktive ederek,  bağışıklık yanıtı güçlendirdiğini; onları zararlı yabancı hücreleri tanıma ve yok etme konusunda daha hızlı davranmalarını sağladığını göstermiştir.

• 1940’larda, Dr. Louis Pillemer’in yaptığı bir araştırma, bağışıklık sistemini destekleyen içerikler gösteren bir madde belgelemişti. O zamanlar, bu madde Zymosan adını taşıyordu. Zymosan, saldırgan patojeninin tipine bakmaksızın, virüs, bakteri, mantar, parazit veya tümör; bağışıklık karşılığı aktive ediyordu. Tulane University’nden Dr. Nicholas DiLuzio, bu belirli bağışıklık sistemi destekleyicisini Beta-1, 3-D glukan olarak adlandırdı; bu aktif bileşik, mayanın hücre duvarlarından izole ediliyordu.

• Beta-1.3-D glukanın bağışıklık sistemindeki rolü, 1975 yılında, Peter W. Mansell ve arkadaşlarının beta-1.3-glukan enjekte ettikleri habis cilt kanseri hastalarının nodülleri üzerindeki etkilerini rapor ettikten sonra büyük ölçüde ilerledi. Bu çalışma, Journal of the National Cancer Institute’de rapor edilmişti. 1980’lı yıllarda, Harvard University araştırmaccılarından Dr. Joyce Czop bağışıklık sistemindeki bu maddenin eylem türünü keşfetti. Makrofaj denen spesifik hücrelerin yüzey bölgeleri üzerindeki Beta-1.3D-glukan için belli bir reseptör tetiklendiğinde, bağışıklık sistemini saldırganlara karşı koruyan bir kaleye dönüştüren bir takım olaylar akışına neden oluyordu. Makrofajlar, bakteri ve tümör hücreleri dahil zararlı organizmaları bulur ve ortadan kaldırırlar. Teoride, beta1.3-D Glukan vücut içinde diğer hücrelerle ağ kurabilir; Beta 1.3 glukanların, tümör nekroz faktörü alfa ve çok sayıda T-lenfositleri üreterek, vücudun bağışıklık sistemi üzerinde geniç çaplı etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Beta glukan, makrofaj ve NK hücrelerinin yüzeylerine bağlanarak yüzey molekülleri ile etkileşime geçer ve aktivasyon sürecini tetikler. Cedars-Sinai Medical Center’den David Underhill ve UCLA’ya göre, beta glukan’ın bağışıklık sistemi reseptörlerine bağlanma becerisi ve sonrasındaki bağışıklık yanıt, onun boyutu ve moleküler yapısı ile ilgilidir.

•  1987 yılında Tulane University’nden William Browder, 21 hastanın bir hafta boyunca her gün damardan beta glukan alması ile ilgili bir deney düzenledi. Araştırma sonuçları, bu hastalarda enfeksiyon oluşumunun en aza indirgenmiş olduğunu göstermekteydi. Indiana, Purdue University’nde, 1995 yılında,  immünostimulan aktivite ile ilişkisinde, 1.3 beta glukanın yapısı ve biçimi üzerine bir çalışma yapıldı. “1.3 beta glukan molekül veya parçacıklarının  bağlanmasından etkilenen immünopotensiyasyon, muhtemelen, sitotoksik makrofajları, yardımcı T hücrelerini ve NK hücrelerinin aktivasyonlarını, alternatif tamamlanma yolunun T-hücreleri farklılaşmasının artması ve aktivasyonunu kapsamaktadır.” Şeklindeki bulgularını rapor etmişlerdir. Bağışıklık sistemini uyarıcı ve kanser tedavisinde olumlu etkileri olan shiitake mantarının etkili bileşenleri olan lentinanlar da beta glukan yapısındadır. Tümör hücreleri enjekte edilmiş hayvan araştırmalarında, araştırmacılar, kontrol hayvanlarına oranla, beta glukanla tedavi edilmiş hayvanların karaciğer metastasında düşüşler saptamışlardır. Beta glukan ile tedavi edilmiş fareler, diğerlerine göre % 28 oranında iyileşmişlerdi.

•2001 Ocak’da, University of Nevada School of Medicine and Nutritional Scientific Corporation tarafından açıklanan bir çalışma özeti, beta glukanların bir çok enfeksiyonel hastalıkta rol oynayan patojenik mikroorganizmalarının sindirimini kolaylaştırdığını ifade etmiştir. Joseph Fourier University’nde yapılan bir çalışmaya göre; mantar beta glukanı farelerdeki Sarkoma 180 tümörünü %100 oranında baskılamayla büyümekten alıkoymuştur. Japonya’da, Kobe University’nde, HIV pozitif hastalara uzun dönem mantar beta glukanı verildi. Yenilenmiş bağışıklık yanıtı olarak, CD4+hücre sayılarında büyük yükselme kaydedildi. Hastaların %85’i, semptomları ile ilgili iyileşme duygusu rapor etmişlerdir.

Beta Glukan Hangi Besinlerde Bulunur?

Arpa, yulaf gibi tahıllar, mantar ve mayaların hücre duvarında bulunur. Ekmek mayasından elde edilen doğal bir madde olan beta glukan (İmuneks) tablet olarak eczanlerde satılmaktadır.

Hangi Beta-Glukan Daha Etkili?

Mayadan çıkarılan Beta-glukan ameliyat sonrası sepsisten koruma, radyasyon hasarı ve patojenik enfeksiyonlarda önemli bir yer tutmuştur. Görünürde, yulaf ve arpadan elde edilen beta glukan ise aynı etkiyi sağlamıyordu. Mantardan çıkarılan beta-glukanların yakın etkileri gözlemlense de, yapılan araştırmalar, maya-kaynaklı beta-glukanların bağışıklık sistem koruyucu maddesi olarak en etkili olduğunu göstermektektedir.

Günlük Doz Ne Kadar?

Araştırmalar, insanda kg. başına yaklaşık günde 2 mg. Beta glukan’ın uygun olduğunu göstermiştir. Beta glukan ürünü üreticileri genellikle günlük 50-1000 mg arası bir doz önerirler. Beta 1,3 glukanlar, bağırsak duvarı boyunca, makrofajlarla etkileşime girerek bağışıklık fonksiyonunu aktive edecekleri lenflere doğru taşınırlar. En iyi sonuç için aç karnına alınmalıdır. Çalışmalar, serumda beta glukan parçacıkları bulunduğunu doğrulamıştır, bu da bağırsakda emiliyor olduklarını göstermektedir.

İyi Bir Takviye Nasıl Olmalı?

Araştırmalar, beta glukanın etkili olabilmesi için %80’den fazla 1,3 d düzeyi taşıması ve az oranda yağ ve protein içermesi gerektiğini göstermektedir. Hakem gözlemli tıbbi literatür, etkili olabilmesi için beta glukanın düşük yağ ve protein oranına sahip olması ve düzgün glukan saflık derecesinin 1.3-D/1.6 moleküler bağ düzeyinde olması gerektiğini söylemektedir. Beta-Glukan ile C vitamini arasında sinerjetik bir bağ olduğu düşünüldüğünden, bir çok klinik tedavide ikisi birlikte kullanılır. Sağlık görevlileri bazen kanser tedavisi, HIV/AIDS bağlantılı hastalıklarda, bağışıklık sistemini güçlendirmek için damar içi ya da kas içi beta-glukan enjeksiyonları yapabilirler.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Beta Glukan Nedir?” üzerine 22 yorum

  1. Beta glukan kullanmaya başladıktan sonra ağız içi aftlarım bitti. Kendimi her açıdan daha zinde hissediyorum. Daha az hastalanıyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum.

  2. Kesinlikle muthis bir kapsül. Eskiden ayda bir kez grip olan ve yüzünden uçuklar eksik olmayan ben doktor tavsiyesiyle imunekse basladim. Birdaha nd uçuk ne hastalik gormedim. Siddetle tavsiyemdir

Yorum yapın

css.php