Bacopa Bitkisi Nedir?

Bacopa Nedir ve Ne İşe Yarar? Bacopa Monnieri, oldukça güçlü bir ekstredir. Hint aslına dönersek ona Brahmi ünvanı verilmiştir. Bacopa bitkisi, her insanın zihinsel kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunabilir. Geleneksel Hint  Tıbbı Ayuverda’da bacopa bitkisi hafıza bozuklukları için doğal bir çare olarak uzun süredir kullanılmıştır. Bacopa bitkisinin, beyin ve sinirleri besleyecek özelliğe sahip olduğu ifade edilir. Bunun anlamı yeterli derecede Bacopa alımının unutkanlık gibi sorunlara karşı koruyucu olabileceğidir.

Bacopa Faydaları

Bu ekstre aynı zamanda insanın beyin fonksiyonlarını da geliştirir. Yaşlandıkça bedenin ve beynin kapasitesi düşer, anıları ve önemli olayları anımsamakta güçlük çekilir. Yaşlı insanlarla ilgili çalışmalar bu bitkinin hafızayı korumasının yanısıra kaygı ve depresyonu da azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Buna ek olarak, test çalışmaları ve hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmalardan elde edilen veriler, bacopa içindeki antioksidanların Alzheimer hastalığının oluşumunda rol oynadığı düşünülen yıkıcı süreç olan oksidatif stresle mücadeleye de yardımcı olabileceğini göstermektedir.

1996 yılında Avusturalya’da yapılan International Brain Research Conference’da, CDRI bilim adamları, bacopanın belirli bir görevi öğrenme süresini 6 güne düşürdüğünü, oysa kontrol grubunun da aynı işi 10 günde yapmayı öğrendiğini gösteren çalışmayı sunmuşlardır.

Journal of Alternative and Complementary Medicine,”da, 2008 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre günde 300 mg Bacopa monnieri kullanan yaşlı katılımcılar, plasebo grubuna oranla belirli zihin fonksiyonlarında büyük ölçüde gelişme göstermişlerdir.

Yaşları 55 ya da daha fazla olan 98 tane gönüllü günlük 300 mg. bacopa özütü veya plasebo aldılar. 2 hafta sonunda, araştırmacılar çalışmayı tamamlayan 81 katılımcıya hafıza testi uyguladılar. Araştırma bulguları bacopa bitkisinin hafıza kazanımı ve onu muhafaza etmek için katılımcıların becerilerinde belirgin iyileşmelere neden olduğunu göstermiştir.

Bacopa’nın Ayurvedik Tıptaki anti-anksiyete ilacı olarak geleneksel kullanımı, hem kobaylar hem de klinik araştırmalarla desteklenmiştir. Klinik anksiyete fare modeli kullanan bir araştırma, %25 bacoside A Bacopa ekstresi, anksiyolitik aktiviteyi, benzodiazapene anksiyolitik bir ilaç olan Lorazepam’a oranla engellemişti. Ama Lorazepam’ın yan etkisi olan amneziye neden olmadı, onun yerine hafıza güçlendirici bir etki bıraktı.

2000’de, Negi, Singh ve Kushwaha, dikkat eksikliği/hiperaktivite teşhisi konmuş 36 çocukla bir araştırma yönetti. Çocukların 19’una 12 hafta boyunca günde 2 kez 50 mg Bacopa ekstresi (standart %20 bacosides içerikli) verildi. Geri kalan 17 çocuk ise plasebo kullandı. Son dört hafta tüm çocuklar plasebo kullandılar. Tedavi grubu; 12 haftadan sonra, cümle tekrarı, mantıksal hafıza ve eşleşmiş ilişkili öğrenme konusunda belirgin gelişmeler gösterdi ve 16. haftadan itibaren de kazanımları korumayı başardı.

Hayvanlar üzerindeki çalışmalar ve laboratuar araştırma bulguları, bacopa’nın alzheimer hastalığı ile savaşabileceğini söylüyordu. 2008’de kültür içindeki beyin hücreleri çalışmasında bilimadamları, bacopa’nın içindeki antioksidanların oksidatif stresi baskılamaya yardımcı olduğunu keşfettiler.  Yaşla gelen en büyük problemlerden biri vücudumuzun, özellikle sinirlerimizin daha hassas hale gelmesidir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Bacopa Bitkisi Nedir?” üzerine 2 yorum

  1. apcamı bilemiyorumeynimin icerisinde sürekli anlam veremedgm agrılar bazen birden uzaklar dalıyorum resmen donuyorum kafam cok karışık ne

Yorum yapın

css.php