Holy Basil Faydaları Nedir?

Hintçe Tulsi, Sanskritçe’de Tulasi ve İngilizce’de Holy Basil (Kutsal Fesleğen) olarak bilinen bitki, Hindistan Yarımadası’na özgüdür ve Ayurveda tıbbında 3000 yıldan fazladır kullanılmaktadır. Ayurveda sisteminde Tulsi “Yaşam İksiri” olarak adlandırılır ve birçok farklı sağlık sorunlarının tedavisinde yer alır. Hint Materia Medica’da tulsi yaprağı özleri, bronşit, pyrexia ve romatizma tedavisi için önerilmiştir. Diğer kullanım alanları öksürük, astım, solunum güçlüğü, epilepsi, hıçkırıklar, nevralji, baş ağrısı, hematolojik hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar, yaralar ve iltihap ve oral rahatsızlıklardır.

İçeriği

Kutsal Fesleğen (Ocimum sanctum) bitkisinde birçok bileşen tespit edilmiştir; Bunlar: eugenol, cinnamyl acetate, and beta-elemene. Taze yaprakların ve köklerinin çıkarılması, şu bileşikleri vermiştir: cirsilineol, cirsimaritin, isothymusin, isothymonin, apigenin, rosmarinic acid ve orientin ve vicenin dahil flavonoidler ile birlikte önemli miktarda eugenol Polysaccharides bulunmuştur.

In vitro, hayvan ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalar, holy basil’in adaptojenik, anti-enflamatuar, antikanser, hepatoprotektif, kardiyoprotektif, antimikrobiyal ve immüno-modülatör aktiviteleri de içeren birçok terapötik etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Kutsal fesleğenin organları ve dokuları endüstriyel kirleticilerden ve ağır metal kaynaklı kimyasal strese ve uzun süreli fiziksel efor, iskemi, fiziksel kısıtlama ve aşırı soğuk ve aşırı gürültüye maruz kalmaya karşı fiziksel strese karşı koruduğu tesbit edilmiştir

Yaşam İksiri

Dünyanın en eski tıbbi sistemi olan Ayurveda içinde, tulsi “Eşsiz Olan”,” ve “Bitkilerin Kraliçesi” olarak bilinir ve hem tıbbi hem de ruhsal özellikleri için bir “Yaşam İksiri” olarak saygı görür. Tulsi Ayurveda’da kullanılan tüm bitkilerden önde gelmektedir ve kullanılan tüm şifalı bitkilerin hiçbiri Tulsi ile karşılaştırılabilir bir statüye sahip değildir. Eski yazılar onu, “doğuştan ölüme kadar insana eşlik eden yaşam koruyucusu” olarak tanımlar.

Tulsi Hindu tanrısı Vishnu (koruyucu) ve ibadetiyle ilişkisi var. Tulsi, Hindistan’da sattvaya sahip olmak (saflık enerjisi) ve insanlarda iyilik, erdem ve sevinç getirme kabiliyeti olarak kabul edilir. Kutsal Hindu metni Puranalarda Tulsi ile ilişkilendirilen her şey kutsaldır, kendisine verilen su ve içinde yetişen toprak, ayrıca bunların tüm parçaları, yapraklar, çiçekler, tohumlar ve kökler bulunur.

Tulsi’den en eski antik Sanskritçe Ayurveda metninde Charak Samhita’da bahsedilmiştir. Tulsi, M.Ö. 5000 yıllarında yazılmış olduğu tahmin edilen Rigveda’da (Sonsuz Bilgi Kitabı) da belirtilmiştir. Sanskritçe içindeki Tulsi, “karşılaştırılamaz” olan (benzerliği tolere etmeyen ya da buna izin vermeyen”) anlamına gelir. Tulsi, 300’den fazla Ayurveda ilacında kullanılır.

Üç Tulsi türü vardır:

 1. Rama Tulsi (Yeşil Yaprak Tulsi)
 2. Vana Tulsi (Wild Leaf Tulsi)
 3. Krishna Tulsi (Mor Yaprak Tulsi)

Bu 3 türden Krishna Tulsi’nin sağlığa en faydalı olduğu kabul edilir, bunu Rama Tulsi yakından takip eder. Vana Tulsi’nin etkisi ise daha azdır, ancak bazen diğer tulsi türleri ile harmanlanır.

 

Kutsal Fesleğen Faydaları

 1. Güçlü Bir Adaptojen
 2. Detoksifikasyon Etkiye Sahiptir
 3. Enfeksiyon Koruması Sağlar
 4. Immünomodülatör Aktivite Gösterir
 5. Kanserle Mücadeleye Yardımcı Olur
 6. Yara İyileşmesini Hızlandırır
 7. Anksiyeteyi Hafifletir
 8. Karaciğer Koruyucu Özelliktedir
 9. Astım Hastalığında Rahatlama Sağlar
 10. Diş Bakımı ve Ağız Sağlığını Destekler

Araştırmalar

Güçlü Bir Adaptojen

Adaptojenler, vücudun strese verdiği hormonal reaksiyondan sorumlu olan adrenal sistemi geliştirmek için önemlidir. Ayurveda ve Siddha medikal sistemlerinde sağlık kullanımları için büyük saygı gören Tulsi özellikle vücudun stres tepkisini destekleyen bir adaptojen olarak bilinir ve vücuttaki farklı süreçleri dengeler ve strese uyum için yardımcı olur. Güçlü bir adaptojen olan Tulsi, refah ve esnekliği teşvik eden farmakolojik etkilerin benzersiz bir kombinasyonuna sahiptir. Gözden geçirilen çalışmaların bildirdiği sonuçlar, Tulsi gerçekten de modern yaşamın psikolojik, fizyolojik, immünolojik ve metabolik streslerini ele almada rol oynayan etkili bir adaptojen olabileceğini göstermektedir. The Clinical Efficacy and Safety of Tulsi in Humans

Detoksifikasyon Etkiye Sahiptir

Kutsal fesleğenin sağlık etkilerinin birçoğu, vücudun iç temizliğine ve vücudun toksin kaynaklı hasardan korunmasına yardımcı olma yeteneğine bağlanabilir. Bu etkiler genellikle bitkinin yüksek fenolik bileşik içeriğine ve antioksidan aktivitesine atfedilir. Laboratuar deneyleri, kutsal fesleğenin vücudun glutatyon gibi antioksidan molekül seviyelerini arttırarak ve antioksidan enzimlerin aktivitesini artırarak toksik kimyasal kaynaklı hasara karşı koruduğunu göstermiştir.

Kutsal fesleğenin farklı toksik maddelerin olumsuz etkilerine karşı koruma yeteneği birçok deneysel çalışmada saptanmıştır. Bu deneyler bu bitkinin, pestisitlerin, ilaçların ve endüstriyel kimyasalların sebep olduğu genetik, bağışıklık ve hücresel hasara karşı koruyarak karaciğer, böbrek ve beyin hasarını önleme etkisini göstermektedir. Toksik kimyasallara karşı koruyucu özelliği yanısıra kurşun, arsenik, kadmiyum, krom ve cıva ve radyasyonun etkilerine karşı koruma için de gösterilmiştir. kaynak

Kutsal fesleğenin radyasyona karşı etkisinin araştırıldığı bir deneyde farelere, arka arkaya 5 gün boyunca kutsal fesleğen yapraklarının sulu ekstraktı enjekte edildi ve son enjeksiyondan 30 dakika sonra 10 mg / kg gama radyasyonu enjekte edildi. Sulu ekstraktın Glutatyon (GSH) ve antioksidan enzimleri normal seviyenin üzerinde önemli ölçüde arttırırken, radyasyon değerleri önemli ölçüde azalttı. kaynak

Enfeksiyon Koruması Sağlar

Çeşitşi araştırmalar, kutsal fesleğenin insan enfeksiyonlarından sorumlu birçok patojene karşı aktivite içeren anti-bakteriyel, anti-viral ve anti-fungal aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. Hayvan deneylerinde ve sağlıklı insanlarda bağışıklık tepkilerini artırarak enfektif tehditlere karşı savunmaları arttırdığı gösterilmiştir.

Immünomodülatör Aktivite Gösterir

24 sağlıklı gönüllünün katıldığı klinik bir çalışmada, 4 hafta boyunca aç karnına 300 mg etanolik Tulsi yaprağı ekstresi alındıktan sonra katılımcılarda artmış Natural Killer (NK) ve T yardımcı hücreleri ile artan bağışıklık tepkisi tesbit edildi.  Double-blinded randomized controlled trial for immunomodulatory effects of Tulsi

Kanserle Mücadeleye Yardımcı Olur

DNA hasarını azaltarak ve kanser öncesi ve kanserli hücrelerde apoptozu indükleyerek toksik bileşiklerin yol açtığı kanserleri önlemeye yardımcı olur, böylece deneysel tümörlerin büyümesini azaltır ve sağkalımı arttırır.

Ön çalışmalar, bitkideki bazı fitokimyasallarının kimyasal kaynaklı cilt, karaciğer, oral ve akciğer kanserlerini önlediğini ve bu etkilere aracılık etmelerini önlediğini göstermiştir. kaynak

Kutsal Fesleğen faydaları ayrıca 2016 yılında “Journal of Cancer Research and Therapeutics” bildirilen çalışmaya göre, vücudun radyasyon zehirlenmesinden korunmaya yardımcı oluyor. Tümör taşıyan farelerle yapılan çalışmalar ayrıca, kutsal fesleğen özünün normal dokuları, radyasyonun tümör öldürücü etkilerine karşı seçici olarak koruduğunu göstermiştir. kaynak

Bir çalışma kutsal fesleğen yaprak ekstresinin kanserojenin metabolik aktivasyonunu inhibe ederek kimyasal kanserojenez ile ilişkili olayları engellediğini göstermiştir. Çalışmada, fare hepatositlerinin primer kültürleri, 24 saat boyunca 0-500 mikrog kutsal fesleğen özü ve daha sonra 18 saat boyunca DMBA (10 veya 50 mikrog) ile muamele edildi. Hücreler daha sonra toplandı ve DNA’ları izole edildi ve 32p post-labeling ile analiz edildi. Bitki özü ile ön işleme tabi tutulan tüm kültürlerde DMBA-DNA adducts düzeylerinde önemli bir azalma saptandı. En yüksek ekstrakt dozu (500 µg) ile tedavi edilen hepatositler, DMBA / DNA adducts ortalama değerlerinde maksimum % 93’lük bir azalma göstermiştir. Inhibition by an extract of Ocimum sanctum of DNA-binding activity

Deneysel bir çalışma kutsal fesleğen yaprağı ekstraktının meme kanseri modellerinde anti-tümörijenik ve anti-anjiyojenik etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Inhibition of angiogenesis by a common herb: Ocimum sactum

 

Yara İyileşmesini Hızlandırır

Kutsal fesleğenin benzersiz antioksidan, antibakteriyel, antienflamatuar ve analjezik aktivitelerinin kombinasyonu, yara iyileşmesinde olumlu etki sağlar. Hayvan deneylerinde yara iyileşmesini hızlandırabildiğini gösteren bulgulara ulaşılmıştır. kaynak

Yara iyileşmesi ve antioksidan etkisi nedeniyle kutsal fesleğen keloidler ve hipertrofik skarlar gibi anormal iyileşme koşullarının tedavisine yardımcı olabilir. (S. Shetty, S. Udupa, L. Udupa, and N. Somayaji, “Wound healing activity of Ocimum sanctum Linn with supportive role of antioxidant enzymes,” Indian Journal of Physiology and Pharmacology . 50(2) (2006): 163–68.)

Anksiyeteyi Hafifletir

Nepal Medical College Journal,” Eylül 2008 baskısında bildirilen bir çalışmaya göre, yemeklerden sonra günde iki kez alınan 500 mg kutsal fesleğen kapsülü, genelleşmiş anksiyete bozukluğunun şiddetini önemli ölçüde azaltabilir.

Indian Journal of Pharmacology“, Ekim 2010 sayısında yayınlanan bazı hayvan temelli çalışmalar, kutsal fesleğen ekstrelerinin laboratuvar hayvanlarında depresyon ve anksiyeteyi hafifletme etkisine sahip olduğunu göstermiştir.

Hayvan deneyleri Kutsal fesleğenin anti-anksiyete ve anti-depresan etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, insan çalışmalarında da kaygı ve depresyonu hafiflettiği, cinsel ve uyku sorunlarını ve semptomlarını önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Klinik bir çalışmada 35 hastaya günde iki kez 500 mg verildiğinde kutsal fesleğenin önemli ölçüde genelleşmiş anksiyete bozukluklarını azalttığını göstermiştir. Araştırmacılar bitkinin genelleşmiş anksiyete bozuklukları tedavisinde faydalı olabileceğini ve gelecek için umut vaadeden bir anksiyolitik ajan olabileceğini belirtmişlerdir. Controlled programmed trial of Ocimum sanctum leaf on generalized anxiety disorders

Diğer bir çalışmada 6 hafta boyunca Katılımcılara 1200 mg aktif madde içeren ekstre (OciBest®) verildiğinde unutkanlık, cinsel sorunlar, sık sık tükenme hissi ve uykusuzluk sorunları gibi semptomların plasebo grubuna göre anlamlı derecede azaldığı görülmüştür. kaynak

User’s Guide to Natural & Safe Pain Relief” adlı kitabın yazarı Kenneth Frank’e göre Tulsi çayı, dayanıklılığı teşvik ederek ve bağışıklık fonksiyonunu destekleyerek stresin bazı etkilerini hafifletmeye yardım edebilir. 2011’de “Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences” bildirilen bir çalışma, tulsi ekstresi verilen farelerin, yalnızca su ya da ginseng verilen farelere nazaran, stres düzeylerinde önemli bir azalma yaşadıkları görüldü.

Karaciğer Koruyucu Özelliktedir

Kutsal Fesleğenin karaciğer koruyucu aktivitesini araştırmak ve silymarin ile sinerjik etkisinin olup olmadığını anlamak için bir yapılan hayvan çalışmadasında bitkinin alkollü yaprak özünün, önemli hepatoprotektif aktivite sergilediği ve silymarin ile sinerji içinde olduğu görülmüştür. Hepatoprotective activity of Ocimum sanctum

Diğer bir çalışmada araştırmacılar biyoyararlanımını ve aktivitesini arttırmak için kutsal fesleğen bitkisini içinde Zerdeçal, Hint bektaşi üzümü, Ashwagandha, Karanja, Chitraka gibi Ayurvedik bitkilerle birleştirerek karaciğer hasarı olan fareler üzerinde deneme yaptı. Karbon tetraklorürün verilmesiyle indüklenen karaciğer hasarı olan farelerde bitkisel preparat 7 gün önce günde 500 mg / kg oral yoldan uygulandı. Sonuçlar bu Ayurvedik bitkisel preparatın karaciğer hasarına karşı korunmak için kullanılan önemli bir antioksidan olan silymarin kadar iyi performans sergilediğini gösterdi. Silymarin, Milk Thistle (Silybum marianum) özüdür. Hem in vitro hem de hayvan deneyleri, silymarinin karaciğer hücrelerini toksinlere karşı koruyan hepatoprotektif aktivitelere sahip olduğunu göstermiştir. kaynak

 

Astım Hastalığında Rahatlama Sağlar

Kutsal fesleğen bitkisi balgam söktürücü, öksürük kesici ve bir bronkodilatördür. Öksürük ve kronik ve akut bronşit dahil diğer solunum sorunları için rahatlama sağlar. Hayvan-temelli deneyler kutsal fesleğen ekstresinin bronşiyal hava yolu geçitlerini temiz tutmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. İki ön klinik çalışmada, 1 ay süresince günde üç kez 500 mg alımı astımı olan hastalara olumlu etki sağladı. Astım hastalarında solunum fonksiyonu gelişti ve atak sıklığı azaldı. kaynak

The Encyclopedia of Medicinal Plants“ın yazarı Andrew Chevallier’e göre bu bitki özellikle soğuk algınlığı, öksürük, bronşit, zatülcenp ve astım tedavisine yardımcı olur.

Diş Bakımı ve Ağız Sağlığını Destekler

Kutsal fesleğenin diş çürümesine neden olan organizma Streptococcus mutanlara karşı etkisini içeren geniş spektrumlu aktivitesi, ayrıca, kötü nefes, diş eti hastalığı ve ağız ülserlerini tedavi etmek için bitkisel bir ağız yıkama olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Tulsi kullanımının (gargara), Streptococcus mutan düzeylerini azaltmada % 0.2 Klorheksidin ve Listerin kadar etkili olduğunu klinik çalışmalarda doğrulanmıştır. Comparative evaluation of efficacy of 0.2% Chlorhexidine, Listerine and Tulsi extract

 

Kutsal Fesleğen Nasıl Kullanılır?

Kutsal fesleğen Hindistan’da genellikle kurutulmuş yapraklardan yapılan bir çay olarak tüketilir. Tulsi çayı genellikle bitkinin yapraklarından yapılır, ancak sapları ve çiçekleri de dahil edilebilir. Hazırlamanın en geleneksel yolu, taze yaprağın, kurutulmuş yaprağın ya da öğütülmüş yaprak tozunun bir bitki infüzyonu olarak sıcak suya demlenmesidir. Kaynamaya gerek yoktur.Tentür olarak kullanmak iyi bir seçimdir, çünkü ekstraksiyon işlemi bitkiden en yararlı bileşikleri korur. Ayrıca supplement olarak da alınabilir.

Günlük Doz

Deneysel çalışmalarda immün fonksiyon için, 300 mg kutsal fesleğen ekstresi, aç karnına 4 hafta süresince alınmıştır.Günde iki kez alınan 500 mg tulsi yaprağı ekstresi nörolojik ve adaptojenik etkiler için önerilir. Astım için 1 ay boyunca günde üç kez 500 mg kullanılmıştır. Anksiyete/stres için 500 mg kutsal fesleğen yaprağı ekstresi, 60 gün boyunca öğünlerin ardından günde iki kez alındı. Yine aynı amaçla 6 hafta süreince günde iki bölünmüş dozda (kahvaltıdan sonra 400 mg ve akşam yemeğinden sonra 800 mg) 1.200 mg takviye (OciBest®) alınmıştır.

Yan Etkileri Var mı?

Kanın pıhtılaşmasını yavaşlatan ilaçlarla etkileşime girebilir. Kan şekeri seviyesini ve tansiyon düşürebilir. Bazı ilaçların yol açtığı uyuşukluğu artırabilir. Bunlaran bazıları lorazepam, diazepam gibi ilaçlar, bazı antidepresanlar sayılabilir. Karaciğerin “sitokrom P450” enzim sistemini kullanarak bazı ilaçları işleme şeklini engelleyebilir. Ocimum sanctum’a, bileşenlerine ya da Lamiaceae ailesinin üyelerine alerjisi ve aşırı duyarlılığı olanlar kullanmamalıdır.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php