Coriolus Versicolor Mantarı Nedir?

Coriolus Versicolor (Hindi Kuyruğu Mantarı) Nedir? Coriolus versicolor geleneksel Çin tıbbında yaygın anlamda kullanılan bir mantar türüdür. 1970’li yıllardan beri Japonya’da 400’den fazla klinik deneyin de gösterdiği gibi, mantardan elde edilen saflaştırılmış ekstre, bağışıklık sistemine güçlü destekleyici etkiler sunmaktadır. Coriolus versicolor mantarı içeriğindeki pollisakkarit peptit (PSP) ve polisakkarit-K (PSK), tümör büyümesiyle savaşabilmekte ve bağışıklık sistemini canlandırabilmektedir. 1980’li yıllarda Japon hükumeti, farklı türlerdeki kanser tedavilerinde PSK’nın kullanımını onaylamıştır. Japonya’da, son zamanlarda ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte kullanılmaya başlanan PSK, en çok satan kanser karşıtı ilaçtır.

Araştırmalar

Coriolus versicolor’un, biyolojik yanıt geliştiricisi/yükselticisi olduğu düşünülmektedir. Coriolus versicolor’un birincil aktif bileşenleri polisakkaritlerdir. Bu polisakkaritler, sindirim sürecinden etkilenmeyen amino-asit ve beta-glukanların eşsiz kombinasyonlarından oluşmuşlardır. Bu beta-glukanların, oral yolla alındığında, hiç değişime uğramadan bağırsak duvarını aştığı ve kan dolaşımına ulaştığı ve bu yüzden çok etkili olduğu bildirilmektedir.

Coriolus’dan çıkarılan tescilli ürün polisakkarit-K (PSK), Japonya’da kanser tedavisi için geliştirilmiştir. Destekleyici olarak kullanıldığında, PSK’nın kolorektal kanserlerde yaşam süresini uzattığı görülmektedir. PSK Japonya’da, kanser tedavisinde destekleyici ürün olarak onaylanmıştır ve devlet sağlık sigortası tarafından kapsanmaktadır .

PSK, in vitro, in vivo ve insan klinik deneylerindeki ön laboratuar değerlendirmelerinde, anti-kanser aktivite sergilemiştir. Ön klinik çalışmalar, PSK’nın destekleyici olarak kullanıldığında, kanser tekrarlamasını önleyebileceğini, ve diğer temel in vitro araştırmalar mantarın belirli insan kanser hücre hatlarını inhibe edebileceğini göstermiştir. PSP’nin de çoklu ve karmaşık aksiyon mekanizmaları, in vitro ve hayvan çalışmalarında incelenmiştir. PSP, farelere yerleştirilen insan kanser hücre dizilerinin büyümesini baskılamıştır. (Sarkom v180, akciğer adenokarsikom ve Lewis akciğer kanseri) Çalışmalar, tek seferlik 1 gr’lık bu dozdan kullanan sağlıklı bir bireyin 12 saat içerisinde hücresel bağışıklık faaliyetinde ciddi gelişmeler olduğunu göstermiştir.

Coriolus versicolor PSP Shanghai Normal University’de Professor QY Yang başkanlığındaki deneyimli takımı tarafından, 1982 yılında keşfedilmiş ve ilgili patent, 1989 yılında Shanghai Normal University’ye verilmiştir.

Randomize kontrollü insan klinik deneyleri, PSK’nın konakta, tümör büyümesine karşı savunma geliştirip hücresel bağışıklık fonksiyonunu geliştirerek anti-kanser aktivitesine sahip olduğunu belgelemiştir. PSK, kolon-rektum, mide, özefagus, nazofarenks, büyük hücre iği akciğer kanseri ve HLA-B40 pozitif göğüs kanser deneklerinde, hastalıksız 5 yıl ya da daha fazlası sağkalım oranı göstermiştir.

2008 yılının Mart ayında, BMC Cancer, gastrik, özafagus, kolorektal, göğüs ve akciğer kanserlerinde, Coriolus Versicolor’un, pozitif sonuçlarla anti-kanser aktiviteler gösterdiğini rapor etmiştir.

Dr. Anderson, habis süreçte, “çoklu etkiler, sınırlı yan etki ve uzun süreli güvenli günlük oral dozlar nedeniyle, bu mantarın, kemoprevensiyon için umut vadedici bir besin olduğu” raporunu vermiştir.

PSK, kolorektal tümörlere karşı bağışıklık sistemi içerikleri T hücrelerinin etkinliğini yükseltmekte ve aynı zamanda, kolon kanserinin karaciğere sıçramasını engellemektedir. PSP, 18 yıl süren bir çalışmada, deneye tabi tutulan hastaların %60’ında, kolon kanserinin periton (bağırsak boşluğunu döşeyen zar) ve akciğere yayılmasını önlemiştir.

Kronik hepatit B hastası 60 kişi üzerinde gerçekleştirilen bir başka klinik çalışma, PSP’nin kan dolaşımında, 30 günlük oral tedaviden sonra Hepatit B yüzey antijeni (HbsAg) ve Hepatit B e Antijeni (HbeAg) ciddi anlamda azalttığını gözler önüne sermiştir.

Nasıl Kullanılıyor?

PSK ya da PSP’nin, destekleyici tedaviden, standart kanser tedavisine kadar kullanılabilecek dozu, günlük 2-6 gr. arasındadır. Coriolus polisakkaritleri güvenlidir ve toksik değildir. 5-10 yıl arası süren klinik deneylerde günlük olarak kullanılmaktadır. Ancak,  bağışıklık sistemini değiştiren maddeler, fazlasıyla özen göstererek kullanılmalı ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanan organ nakli yaşamış hastalardan tamamen uzak tutulmalıdır

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php