Benfotiamin Vitamini Nedir?

Benfotiamin Vitamini Nedir? Benfotiamin, B1 vitamininin oldukça güçlü bir formudur, B vitamini tiyamin olarak da bilinir. Bu B1 vitamininin avantajı yağda eriyebilmesidir, bu da vücuda yavaş salınım için vitamini depolayabilmesi şansını tanır.

Benfotiamin, A ya da D vitamini gibi yağda çözünebilir ama bu vitaminlerin tersine, vücut tarafından absorbe edilebilmesi için yağ ile birlikte tüketilmesi gerekmez. Benfotiamin, kan dolaşımında aktive olduktan sonra yağda çözünebilir halini alır. Benfotiaminin dokulara “bağlanma” özelliği sayesinde, vücutta kullanılma süresi normal B1 vitaminin 4 katı kadardır.

İlk kez 1950’lerde Japonya’da Dr. Fujiwara tarafından sarmısağın içinde bulunarak tanımlanmıştır. Fujiwara, siyatiğin ve alkolik nevritin sinir ağrılarını tedavi etmek üzere tiyaminin uzun süreli formu üzerinde çalışıyordu. Normal B1 vitamini tuzunun bu koşullarda etkili olmasına rağmen, kan dolaşımında güvenilir bir ağrı kesici vitamin konsantrasyonu yapılandırmak oldukça zordu.

Onlarca yıl, benfotiamin Avrupa’da reçeteli bir ilaç olarak güvenle kullanılmış, bu B1 vitamini türevi, uzun süreli hipergliseminin çok ciddi komplikasyonlarını önlemekte etkinliğini göstermişti. Benfotiamin, özellikle diyabetliler üzerinde AGE’leri bloke ederek çalışır. (İleri glikasyon son ürünü) AGE’ler, hipergliseminin bir sonucudur. Bir insanın vücudunda AGE’lerin olması normaldir ama diyabet hastaları hızlandırılmış oranda AGE oluşturmaya meyillidir. Benfotiaminin AGE’ler üzerindeki yaptırımı, diyabet hastalığına bağlı kan damarları hasarı ve damar sertliği gibi komplikasyonları önlemektir.

Benfotiaminin, transketolaz enzimini aktive ettiği düşünülmektedir. Bu enzim; yüksek kan şekerinin neden olduğu damar tahribatına neden olan triosefosfatı parçalar.

Benfotiamin, diyabetik nöropati tedavisinde kullanılmaktadır ve 2010 yılı itibarı ile, vitaminin diğer kullanımları ile ilgili çalışmalar yoldadır. Brain, a Journal of Neurology, an Oxford Journal publication’a göre, benfotiamin takviyesi almak güvenlidir ve her hangi ciddi bir yan etki ile bağlantısı yoktur.

Benfotiamin, sağlıklı endotel fonksiyonunu korur, bu fonksiyon, optimal kardiyovasküler sağlık ve diyabetik periferal damar hastalığına karşı korunma ile yakından ilişkilidir.

Benfotiamin, bazen fibromayaljiye bağlı ağrı üzerinde çok büyük farklar yaratır. Fibromiyalji hastalarının, kaslarının laktak yapmaması gibi metabolik bir kusurları vardır ve benfotiamin bu durumu düzeltmeye yardımcı olur.

Günlük Doz

Günde 3 kez 150 gr.lık dozajlar güvenlidir, Almanya ve Japonya’da bu doz, 450-1000 mg’a kadar çıkabilir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Benfotiamin Vitamini Nedir?” üzerine 2 yorum

  1. Bu vitanini İngiltereden getirttim. Ancak bakanlık genelgesi ile gümrükten çekmek için doktor reçetesi gerekiyor. Fakat müracaat ettiğim hiçbir doktor “biz bunu tanımıyoruz” diyerek reçete vermedi. Bu durumda ne yapabilirim Lütfen bildiriniz.

Yorum yapın

css.php