Myers Cocktail Nedir?

Myers Cocktail, yüksek terapötik dozlarda damar içine verilen vitamin ve elektrolit kombinasyonudur. Myers Kokteyli, magnezyum, kalsiyum, B12, B6, B kompleks ve C vitamininin, enerji kapasitesi ve hücre fonksiyonunu geliştirmek için kan dolaşımına direkt olarak enjekte edilmesini gerektiren bir terapidir.

Damar İçi Beslenme ve Myers Kokteyli

Damar içi Beslenme, (IV)  vitamin, mineral ve diğer doğal maddeleri, doğrudan hastanın kan dolaşımına damar yoluyla enjekte etme yöntemidir. IV beslenmenin temel avantajı, sindirim sistemini atlıyor olmasıdır. Maddeler oral yolla alındıklarında mide ve bağırsak yoluyla sürece girerler. Sindirim sistemine dahil olduğunda bir çok madde, etkinliğini yitirir ya da zayıf bağırsak fonksiyonu yüzünden iyice emilemez. Besinleri bedene doğrudan vermekle,  normalden daha yüksek kan düzeylerine erişilebilir. Bu yükselmiş kan düzeyleri, hastalık yüzünden yükselmiş değerleri anında tedavi etme yetisine sahiptir.

Myers Kokteyli, orijinal anlamda Maryland’lı Dr. John Myers tarafından bulunmuş ve bir çok hastalığı, damar içi farklı besinleri zerk ederek tedavi etmiştir. Son zamanlarda, Myer Kokteyli American Holistic Medical Association’ın Başkanı Dr. Alan Gaby tarafından tekrar popüler hale getirildi. Baltimor, Maryland’dan Dr. John Myer, bir çok tıbbi sorunun çözümünün bir parçası olarak damar içi (IV) vitamin ve mineral zerk etme işine öncülük etti. Yazar, Baltimor’da yaşamasına karşın Dr Myer ile hiç karşılaşmamıştı ama çalışmalarını duymuştu ve arada sırada, yorgunluk ya da akut enfeksiyonların tedavisinde IV beslenme yöntemini kullanıyordu. Dr. Myers’in 1984’deki ölümünden sonra bir çok hastası, besin enjeksiyonları için yazara müracaat etti. Bazı hastalar, aylık, haftalık, ya da haftada iki enjeksiyon alıyordu. Bir çok hastanın 25 yıllık tedavi geçmişi bulunuyordu. Yorgunluk, depresyon, göğüs ağrısı, çarpıntı gibi kronik sorunlar bu tedavi yöntemiyle kontrol altına alınabiliyordu, ancak, eğer hasta uzun süre enjeksiyonlara ara verirse sorunlar tekrar baş gösteriyordu.

“Myers Kokteyli”nin tam içeriği çok da net değildi, hastalardan alınan bilgiler yetersizdi ve tedaviyle ilgili yazılı ya da basılmış bir materyal mevcut değildi. Görünen oydu ki Myers, 10-mL şırınga kullanıyor ve içeriğinde magnezyum klorid, kalsiyum glukonat, tiamin, vitamin B6, B12, kalsiyum pentotenat, B kompleks vitamini, C vitamini ve seyreltilmiş hidroklorid asit bulunuyordu. Her bir bileşenin miktarı bilinmemekle beraber, belli ki Myers, piyasada bolca bulunan %20 magnezyum klorid ya da %50 magnezyum sulfat içeren preparasyonlar yerine; %2 magnezyum klorid solisyonu kullanmıştı.

Yazar, Myers’in formülünü güçlendirerek, onun hastalarının bakımını üzerine almıştı. En önemlisi, magnezyum dozu, % 20 magnezyum klorid kullanılarak 10 kat yükseltilmişti, çünkü rapor edildiğine göre bu oran kardiyovasküler hastalıklarda güvenli ve etkiliydi. Ek olarak hidroklorik asit çıkartılmış ve C vitamini; alerji ve enfeksiyon hastalıkları ile ilişkili sorunlar için yükseltilmişti. Folik asit ise, diğer maddeler ile karıştırıldığında çözeltiye sebep olduğundan hariç tutulmuştu.

Myers Cocktail’nin arkasındaki fikir, sindirim sürecindeki şişkinlik, sindirim bozukluğu gibi anormalliklerin, insanların aldıkları besinlerden tamamiyle faydalanamamalarına sebep olması ile ilgilidir. Bu besinleri direkt olarak kan dolaşımına enjekte etmek ile, besinler sindirim sistemi tarafından kesintiye uğratılmadan hücrelere dağılırlar. Bu terapi şekli, özellikle sindirim sistemlerinde sorun yaşayan hastalar, şişkinlik, rahatsız bağırsak sendromu ve Crohn hastalığı gibi hastalıklar için uygundur. Benzer şekilde, bir takım koşullar, vücudun iyileşmek için besinleri daha hızlı oranda yakmasına neden olur, bu yüzden daha fazla besini vücuda enjekte etmek uygundur.

C vitaminin, 88 mg/dL konsantrasyonu, histamini %72 oranında azaltarak, alerji sorunlarında yararlı bir etki sağlar. C vitamini ve B5 vitamini (pantotenik asit) adrenal bezlerinde depolanır ve gün boyunca enerji düzeylerini korumaktan sorumludur. 10-20 cc C vitamini, bağışıklığı canlandırır ve viral, bakteriyal enfeksiyonlarda etkilidir.

Magnezyum, karaciğer ve dolaşımdaki düz kasları rahatlattığından, astım, hiper tansiyon ve anjin üzerinde yararlı etkileri olabilir. Çalışmalar, damar içi magnezyum zerkinin, migren ağrısını 15 dakika içerisinde geçirdiğini, fotofobi, bulantı ve kusmayı tamamen iyileştirdiğini göstermiştir.

Magnezyum aynı zamanda, kronik yorgunluk hastalarında yararlı olmuş, hastalar, azalmış ağrı, gelişmiş duygu durum ve genel yorgunlukta azalma deneyimlemişlerdir. Damar içi ya da kas içi zark edilen magnezyum, kalsiyum, C ve B vitamini, fibromiyalji ve miyofasiyal hastalarında %74’lük gibi bir gelişmeye sebebiyet ermiştir.

Bir çok pozitif anekdotal raporun aksine, bu tedaviyi destekleyen sadece çok az basılı araştırma mevcuttur. Fibromiyaljinin de dahil olduğu kas iskelet ağrı semptomları tedavisinde, Myers’in de yararlı olduğu kontrol edilmemiş bir deney vardır., Genellikle, anjin, akut migren, küme baş ağrısı, depresyon ve kronik ağrı sorunlarında kullanılan damar içi magnezyum, açık deneylerde rapor edilmiştir. Son yıllarda yapılan çift kör çalışmalar, damar içi magnezyumun akut astım ataklarını hızla kestiğini göstermiştir. Yine,  damar içi kalsiyumun, astım veya anafilaktik reaksiyonlarına hızla iyileşme sağladığını belirten birkaç basılmış vaka raporu vardır.

1995’de yapılan bir çalışma, damar içi magnezyum verilen 40 hastanın 35 tanesinde %50 ve daha fazlasında ağrıda azalma görülmüştür. Daha düşük magnezyum serum düzeylerine sahip hastalar, en azından 24 saat süren bir ağrı iyileşmesi deneyimlemişlerdir. 2007’de rapor edilen bir çalışmada, modifiye edilmiş Myers formülü, 8 hafta boyunca haftada bir kez olmak üzere,  tedaviye direnç gösteren 7 fibromiyalji hastasına zerk edilmiştir. Çalışmanın sonunda, hastaların tümü tedaviden 24-48 saat sonra enerji düzeylerinde yükselme olduğunu rapor etmiştir. Yorgunlukta %80’lik, ağrıda % 60’lık bir azalma görülmüş, günlük aktivitelerde de yükselme kaydedilmiştir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Myers Cocktail Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

css.php