Kolostrum Sütü ve İçeriği

Ağız sütü olarak da bilinen kolostrum, kan ve enfeksiyon barındırmayan, doğumdan hemen sonra – genellikle ilk 6 saatte – süt bezleri tarafından üretilen yoğun kremamsı bir likittir. Rengi, koyu sarıdan kahverengiye kadar değişir. Araştırmalar, kolostrumun kana çok yakın bir yapıda olduğunu ve kan ile normal süt arasında bir geçiş maddesi olarak görev yaptığını göstermektedir.

Antikorlar, vitamin ve minareller yönünden zengin, besleyici özellikleri yüksek bir besindir. Bebeğin ilk besininin kolostrum olması, onu ileride birçok mide ve bağırsak hastalığına karşı koruma sağlar.

Kolostrum Sütü ve Önemi

Kolostrum içeriğinde bebekte henüz yapılamayan antikor niteliğinde maddeler bulunur. Bunlar annenin meme bezinden salınır ve bebeğin ince bağırsaklarından tümüyle emilerek bebeğin antikor yapma özelliği gelişene kadar onu mikroplara karşı korur.

Kolostrum anne sütünün çok önemli bir parçasıdır; bağışıklık sistemini oluşturur ve yeni doğan bebeklere, büyüme ve diğer koruyucu faktörleri sunar. Bu, anne tarafından ulaşılan ve bebeğe geçirilen pasif gastrointestinal enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Bağışıklığın kaynağıdır. Aynı zamanda sekretuvar IgA’nın majör kaynağı olduğundan gastrointestinal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi vardır. Kolostromun alınmasıyla üst solunum yolu ve barsak hastalıklarına yakalanma oranının 7 kat azaldığı yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir.

Yeni doğan çocuklar, oldukça küçük bir sindirim sistemine sahip olduklarından kolostrum besinleri konsantre ve düşük formda verir.

Laksatif  etkisi oldukça yumuşaktır, mekonium denen bebeğin ilk dışkısının kolay geçişli olmasını sağlar.

Bu, doğum sırasında bebekte kan hacminin azalması nedeniyle büyük miktarlarda üretilen  ölü kırmızı kan hücrelerinden oluşan bir atık olan fazla bilirubinin atılımını sağlar , sarılığı önlemeye yardımcı olur. Kolostrum, boğaz, akciğerler ve bebeğin bağırsak mukoza zarının korunmasına yardımcı olur  ve “sekretuvar immünglobulin ” (IgA) olarak adlandırılan çok sayıda antikor içerir.

Lökositler de çok sayıda bulunmaktadır, bu durum, yeni doğmuş bebeği zararlı virüsler ve bakterilerden korumaya başlar.

Alerjiler ve Otoimmün Hastalıklar

Kolostrumdaki PRP, alerjiler ve otoimmün hastalıklarla (multipl skleroz, romatoid artrit, lupus, myastenia gravis)  bağlantılı, ağrı, şişme ve enflamasyonu azaltmakta ve ortadan kaldırmaktadır. Bu etkiler, PRP’nin; lenfositler (beyaz kan hücreleri) ve T-hücrelerinin aşırı üretimini engellemesi yeteneği ile bağlantılıdır.

Bakteral ve Viral enfeksiyonlar

Son zamanlarda yapılan bir çok klinik çalışma, kolostrumun HIV / AIDS hastalarında fırsatçı enfeksiyonların neden olduğu sindirim yolu iltihabını tersine çevirmede etkili olduğunu göstermiştir.

Kolostrumun, antiviral, antifungal ve antibakteriyel özellikleri, E. coli, Candida albicans, Rotavirüs ve Cryptosporidium gibi patojenleri yok etmek için olanak sağlar.

1980 yılında bir İngiliz araştırmacı kolostrumdaki antikorlar ve immünglobulinlerin büyük bir kısmının vücut tarafından emilmediği, ve sindirim sisteminde kaldığını gösterdi. Orada gıda ve su kaynaklı hastalıklara neden olan organizmalara saldırıyorlardı. Daha yeni klinik çalışmalar, kolostrumun,  ilk önce bakterilerin bağırsak duvarına tutunmalarını engelleyerek ikinci olarak da bakterilerin kendilerini yok ederek bağırsak enfeksiyonlarını önlemede etkili olduğunu göstermiştir. Kolostrum, Campylobacter, Helicobacter pylori, Listeria, Salmonella, Shigellosis ve streptokokun beş ayrı türünü öldürme yeteneğine sahip olduğunu kanıtlamıştır.

İsveç’teki Umea Üniversitesinde yapılan ve sonuçlarıl ‘Antiviral Research‘ adlı derginin 2004 Ekim sayısında yayınlanan araştırma sonucuna göre sığır kolostrumu; HPV olarak da bilinen insan papillom virüsünün aktivitesini inhibe eden laktoferrin proteini bakımından zengindir.

Enflamasyon Ağrısını Azaltmak

Kolostrom ağrı ve şişme sorunu olan herkese yardımcı olabilecek iltihap karşıtı  içeriğe sahiptir. Artrit, kolit, benzer koşulların diğer türleri  de dahil omak üzere, ağrının majör kaynağı enflamasyondur,  kolostrum takviyesi, enflamasyonu, dolayısıyla bu koşulların oluşturduğu ağrıyı yok eder.

Kolostrum bileşiklerinden tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-a) olarak bilinen madde inflamasyonu kaynağında yok eder.

İçeriğindeki bir başka yararlı madde, belirli koşulların neden olduğu inflamasyonu azaltmaya  yardımcı olan bir protein, interlökin-1ra (IL-1ra)’ dır. IL-1ra sadece şişliği ve ağrıyı azaltmak ile kalmaz, aynı zamanda artrit ve Crohn hastalığı gibi kronik inflamatuar hastalıklarda da fazlasıyla yardımcıdır. Kolostrumda bulunan Proline zengin peptidler (PRP’ler) de oksidatif stres düzenleyici olarak hareket ederler.

2009’da International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics‘ adlı dergide yayınlanan bir pilot çalışmaya göre kolostrum takviyeleri fibromiyalji semptomlarında azalma sağlayabilir. Söz konusu çalışmada uzun süre kolostrum takviyesi kullanan 4 kişinin ağrılarında önemli bir azalma meydana gelmiştir.

Kolostrum takviyeleri non-steroid anti-inflamatuar ilaçların neden olduğu gastrointestinal hasarın önlenmesine yardımcı olabilir.

Kolostrum Takviyeleri

Kolostrum, tablet, likit, toz, kapsule toz gibi bir çok formda bulunmaktadır. Genel olarak, likit kolostrumun raf ömrünün kısalığından ve tablet üretiminde kolostrumun etken  maddelerinin biyolojik aktivitesinin çoğunluğunun tahrip olması sebebiyle, toz hali tercih edilmektedir.

Genel Hastalık belirtileri ile yetişkinler için önerilen doz, günde iki kez suyla alınan 1,000-2,000 mg. kapsüle toz kolostrumdur. Önleyici dozlar hastanın seçimine bırakılmıştır. Çocuklara da kolostrum verilebilir ancak doz, yetişkinlerden daha az olmalıdır.

İyi Bir Kolostrum Takviyesi Nasıl Olmalı?

İlk sağım kolostrumda aranılan biyolojik faktörler zirve noktadadır. Ayrıca laktoz seviyesinin de en düşük olduğu zamandır. Zararlı hormonlar, antibiyotikler, ve böcek ilaçları  içermez; antibiyotik veya hormon içermeyen organik diyetle beslenen ineklerden elde edilmiştir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Kolostrum Sütü ve İçeriği” üzerine 6 yorum

  1. Kolostrum ihtiyacı olan kişiler için ogansiatrgaziantep Instagram adres den detaylı bilgi alabilirsiniz daha fazla ürünler hakkında bilgi için Dm göndere bilirsiniz

  2. Türkiyede sadece Marnys firmasının Propolvit Defens adlı ürününde kolostrum var,1000 mg.
    Eczanelerden temin edebilirsiniz.

  3. Kolostrum sıvı olarak 8 ml portakal suyuna kariştirip ac karnına verebilirsuniz kesinlikle zarari yoktur
    Önemli olan nerden aldiģiniz.

Yorum yapın

css.php